Australia
NSW
Cooks Vale
Fenton, Henry  b. 1845
Fenton, Thomas  b. 1848